STS, PDRA of SORA?

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Aan het eind van dit nieuwe jaar wordt het mogelijk om middels een STS te gaan opereren. Samen met PDRA en SORA zijn er dan drie verschillende manieren om toestemming te regelen in de specifieke categorie.

In deze blog leggen wij uit waarom wij denken dat de SORA de beste keuze is.

Toestemmingsmiddelen

Opereren in de specifieke categorie werkt anders dan in de open categorie. Om te mogen opereren als operator, heeft u een operationeel handboek nodig. Dit wordt geschreven op basis van het toestemmingsmiddel dat u kiest.

Er zijn een aantal middelen beschikbaar om toestemming te regelen:

  • Declaratie van een STS (standaardscenario)
  • Autorisatie middels een PDRA (pre-defined risk assessment)
  • Autorisatie middels een SORA (risico-analyse)

Het verschil tussen een declaratie en een autorisatie is dat u bij een declaratie aangeeft aan alle eisen te zullen voldoen en dit achteraf door de ILT wordt gecontroleerd. Bij een autorisatie controleert de ILT vooraf of u werkelijk aan alle eisen voldoet, voordat u toestemming ontvangt.

STS en PDRA

Standaardscenario’s en pre-defined risk assessments lijken, op voorhand, het handigst te zijn. Ze bevatten duidelijke kaders, waarbinnen je als piloot mag opereren. Een PDRA heeft verder als voordeel ten opzichte van een STS, dat je zonder een (verplicht) C5 of C6 label kunt vliegen. Er zijn zowel STS en PDRA’s beschikbaar voor VLOS, EVLOS en (zeer beperkte) BVLOS operaties.

Helaas hebben de STS en PDRA één belangrijke beperking. U moet als operator namelijk zorgen voor gecontroleerd grondoppervlak. Dit betekent dat er géén niet-betrokken personen in het vluchtgebied mogen komen.

Hierdoor zijn de STS en PDRA vooral geschikt voor operaties:

  • op eigen (omheind) terrein
  • in dunbevolkte gebieden, waar geen of nauwelijks verkeer is

In stedelijk gebied en op industrieterreinen lijkt het ons uitermate lastig om het vluchtgebied op de grond volledig af te sluiten voor verkeer. U mag niet op eigen houtje een straat of wijk afzetten. Het inhuren van crew om verkeer ter plekke te weren betekent bovendien extra kosten.

SORA

Specific Operations Risk Assessment (SORA) is een methodiek voor het classificeren van risico’s in drone operaties, het identificeren van risico verlagende maatregelen en veiligheidsdoelstellingen. De SORA biedt maatwerk, want u kunt elke gewenste operatie ermee analyseren. Uit deze analyse vloeit voort welke specifieke maatregelen u moet nemen om te mogen opereren. Deze worden vervolgens in het operationeel handboek uitgewerkt.

Ook zonder gecontroleerd grondoppervlak kunt u opereren. Dat is het grote voordeel van de SORA. Het maakt operaties mogelijk:

  • in stedelijk gebied en industrie
  • boven evenementen
  • boven en nabij (water)wegen
  • BVLOS (> 2km)
  • en uiteraard ook wat met een STS of PDRA mag

Gezien de nieuwe SORA versie 2.5, wordt het wel lastiger om het risiconiveau van de operatie laag te houden. Het is belangrijk om risico’s op de grond en in de lucht zo veel mogelijk te verlagen. Met reële mitigerende maatregelen uiteraard. Onze partner AirHub, die u kan helpen met het operationeel handboek, weet hier alles van. In uw handboek worden verder alle operaties uitgewerkt, die u nodig heeft.

Conclusie

Er bestaat helaas geen gemakkelijke weg in de specifieke categorie. Aan elk toestemmingsmiddel zitten specifieke voor- en nadelen. Alleen wilt u graag in één keer alles zo goed mogelijk regelen.

Voor 'maximale bewegingsvrijheid' adviseren wij om een SORA te benutten als toestemmingsmiddel. Hierbij willen wij wel aantekenen dat - zelfs in de specifieke categorie - u op bepaalde plekken nooit mag komen.

Stem altijd uw operationeel handboek en training in overleg met ons af.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven