§ 1 Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen van diensten uit het Drone Class-assortiment op www.eudronebewijs.nl, hierna te noemen de "webshop".

§ 2 Verkoper

De verkopende partij van deze webshop is:

Drone Class B.V.

gevestigd te en bereikbaar via

Marketing 45
NL-6921 RE Duiven
info@droneclass.nl

§ 3 Verkoopovereenkomst

U sluit een verkoopovereenkomst af bij Drone Class B.V., gevestigd in Nederland.

1) Leveringsgebied

Het leveringsgebied van de webshop voor online cursussen, examens en abonnementen is de Benelux. Het leveringsgebied voor de verkoop van toestellen is Nederland.

2) Overeenkomst

Door op de knop "Afrekenen" of de knop "Akkoord" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in de winkelwagen te kopen en gaat hij akkoord met de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Een contract komt pas tot stand door een orderbevestiging of verificatiebetaling van Drone Class. Door te bestellen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

3) Minderjarigen

De minimumleeftijd om examen te mogen doen voor een theorieopleiding is 16 jaar. Er zit echter geen minimumleeftijd aan het volgen van de opleiding. Wel is er bij aankoop door een minderjarige persoon toestemming nodig van de ouders/verzorgers voor de aankoop.

§ 4 Prijzen en betalingen

Alle prijzen op deze webshop zijn in euro’s.

1) BTW en betaling voor consumenten (B2C) en bedrijven (B2B) in Nederland

Alle prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende Nederlandse BTW (21%). De betaalmethoden die aan het einde van het bestelproces worden weergegeven, zijn beschikbaar voor de klant. Als een automatische incasso van de rekening van de klant mislukt vanwege redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, moet de klant Drone Class de verwerkingskosten van de bank als gevolg van de terugboeking vergoeden.

2) BTW en betaling voor het buitenland

Het van toepassing zijnde BTW tarief op digitale diensten in de EU wordt automatisch verwerkt. Indien u buiten de EU wilt bestellen, neem met ons contact op voor een correcte factuur.

§ 5 Herroepingsrecht

Binnen het herroepingsrecht maken wij onderscheid tussen consumenten en bedrijven die bestellen.

Consumenten hebben het wettelijk recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bedrijven hebben dit wettelijk recht niet, maar wij bieden toch de mogelijkheid om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u, na het verstrijken van de veertien dagen na aankoop, gebonden blijft aan uw bestelling en bijbehorende betaling(sverplichting).

1) Uitoefenen van het herroepingsrecht

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Drone Class op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post). Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping uit dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.

2) Opleiding en training

Het herroepingsrecht vervalt onmiddellijk, indien de klant alle geleverde diensten (toegang tot de leeromgeving, het maken van een examen en de aanvraag van een certificaat) heeft gebruikt. In dit geval is er dus geen teruggave meer mogelijk, omdat de betreffende dienst dan volledig door Drone Class is geleverd.

3) Toestellen

Binnen de bedoelde herroepingstermijn moet u als klant bij de aanschaf van een toestel zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De verpakking mag slechts geopend en het product slechts gebruikt worden voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen. Na retournering controleren wij het product eerst op eventuele schade. Een teruggestuurd product, waar schade aan zit, komt niet in aanmerking voor terugbetaling.

4) Abonnementen

Na het verstrijken van de veertien dagen wettelijke bedenktijd zit u vast aan de minimale duur van het door u gekozen abonnement.

§ 6a Levering training

Op deze webshop biedt Drone Class online cursussen met examens aan.

1) Online cursussen

U koopt een tijdelijk lidmaatschap voor onze digitale leeromgeving. Het eerste lidmaatschap duurt 30 dagen. Gedurende deze tijd heeft u toegang tot de modulen van de digitale leeromgeving. De modules zijn beschikbaar in het Nederlands. Het lidmaatschap begint onmiddellijk na ontvangst van de betaling. Het lidmaatschap kan alleen worden verlengd in overleg met Drone Class.

2) Inhoud van de online cursussen

Onze online cursussen bereiden u alleen voor op de hieronder beschreven examens en zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor gebruik in combinatie met examens van andere aanbieders.

3) Online examens

Online examens worden door Drone Class in het Nederlands aangeboden. Drone Class is verantwoordelijk voor de inhoud van het examen en de bepaling van het examenresultaat.

4) Examenreglement

Drone Class hanteert voor elk examen een op te vragen examenreglement. Door de overeenkomst met Drone Class en het accepteren van de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het betreffende examenreglement van uw opleiding.

5) Annulering van examen

Indien een online examen of schriftelijk examen op locatie niet mogelijk is om door te laten gaan (bv. vanwege COVID-19 reisbeperkingen, ziekte van onze medewerker, etc.), heeft Drone Class het recht om het examen uit te stellen. We proberen u dit tijdig van tevoren te laten weten en bieden u nieuwe (beperkte) opties voor datum en locatie. Een tijdelijke kosteloze verlenging van het lidmaatschap is alleen mogelijk na overleg met Drone Class.

6) Aanvraag certificaat

Ingezetene Nederlanders loggen via DigID in en betalen in het portaal van de RDW voor de aanvraag van een digitaal certificaat. Niet-ingezetene Nederlanders worden - in opdracht van de RDW - door ons geïdentificeerd, waarna zij hun aanvraag kunnen betalen via Mollie en indienen via Drone Class.

7) Klachtenprocedure

Als onze dienstverlening niet helemaal naar wens is, kunt u binnen 30 dagen na aankoop een klacht indienen bij Drone Class per e-mail. Drone Class streeft ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.

§ 6b Levering toestellen

Op deze webshop biedt Drone Class toestellen aan.

1) Betaling en acceptatie bestelling

U kunt op onze webshop een toestel alleen afrekenen middels iDEAL. Drone Class behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om uw bestelling ongedaan te maken, indien wij fraude vermoeden. 

2) Afhandeling bestelling

Zodra de bestelling is ontvangen, stuurt Drone Class de producten zo spoedig mogelijk toe. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Drone Class. Indien Drone Class de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Drone Class de klant daarvan in kennis. U kunt in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

3) Indien niet-leverbaar

Indien het bestelde product niet meer leverbaar is, zal Drone Class een voorstel doen voor een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product. Als de klant dit voorstel niet accepteert, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4) Overdracht van risico

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Als u besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5) Retourneren

De klant stuurt Drone Class een e-mail met naam, adres, postcode, telefoonnummer, product(en), besteldatum en reden voor retour. Als u uw toestel retourneert betaalt u vooraf verzendkosten (7,95 euro) en stuurt Drone Class u daarna een verzendlabel, zodat u het toestel kunt terugsturen per post.

6) Klachtenprocedure

Als onze dienstverlening niet helemaal naar wens is, kunt u binnen 30 dagen na aankoop een klacht indienen bij Drone Class per e-mail. Drone Class streeft ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.

§ 6c Levering abonnementen

1) Aankoop

Drone Class Plus is onze abonnementsdienst, beschikbaar in Nederland. Ook in België, maar alleen B2C (met 21% btw).

Door een abonnement af te sluiten wordt u lid van Drone Class Plus. Het lidmaatschap wordt voldaan in maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso. Bij de start van uw abonnement wordt een verificatiebetaling van € 0,50 uitgevoerd. Deze verificatie is noodzakelijk om de automatische incasso in te stellen. Na succesvolle verificatie gaat uw abonnement direct in en wordt binnen een paar dagen de eerste termijn in rekening gebracht. U ontvangt een factuur direct na elke betaling.

2) Wettelijke bedenktijd

Op de allereerste termijn zit standaard een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Zo kunt u uw abonnement zonder risico uitproberen. Mocht het abonnement niet bevallen, dan kunt binnen deze periode uw abonnement bij ons schriftelijk opzeggen, zonder voor de volgende termijn te hoeven betalen.

De verificatiebetaling van € 0,50 storten wij niet terug.

3) Abonnementsvormen

U kiest bij de aankoop van een abonnement uit betalen per jaar of per maand:

Als u kiest voor betalen per maand, dan noemen wij dit een maandabonnement. Elke maand betaalt u opnieuw voor een nieuwe termijn van 30 dagen toegang. Bij de keuze voor een maandabonnement zit u vast aan een minimale duur van drie maanden in totaal.

Als u kiest voor betalen per jaar, dan noemen wij dit een jaarabonnement. Dit houdt in dat u twaalf maanden aaneengesloten een gereduceerd, maandelijks termijnbedrag betaalt. Bij de keuze voor een jaarabonnement zit u vast aan een minimale duur van twaalf maanden in totaal.

5) Opzegtermijn maandabonnement

U blijft minimaal drie maanden lid van Drone Class Plus. Wilt u daarna niet meer lid blijven en geen toegang behouden, dan kunt u het abonnement opzeggen. De opzegtermijn bedraagt één maand.

6) Opzegtermijn jaarabonnement

U blijft minimaal twaalf maanden lid van Drone Class Plus. Wij verlengen uw abonnement automatisch. U kunt in de laatste maand vóór verlenging uw abonnement opzeggen. Als u dit niet doet, dan kunt u na twaalf maanden per maand opzeggen. De opzegtermijn bedraagt één maand.

7) Overige bepalingen

Abonnementen kunnen tussentijds niet worden gepauzeerd. Drone Class behoudt zich het recht voor uw toegang tot alle inhoud in te trekken en uw abonnement onmiddellijk te beëindigen, indien er niet aan de maandelijkse betalingsverplichting wordt voldaan. Na de wettelijke bedenktijd, kunt u géén aanspraak maken op restitutie van abonnementsgeld.

§ 7 Garantie en reparatie

Voor de toestellen die Drone Class B.V. verkoopt gelden de garantie en het servicebeleid van de betreffende fabrikant. In het geval van DJI zijn alle voorwaarden terug te vinden op hun website. U meldt een reparatie direct aan bij DJI. Hiervoor heeft u een DJI account nodig. Na het invullen van het online aanvraagformulier, stuurt u het toestel terug naar de fabrikant, met de aankoopfactuur bijgevoegd. DJI en/of de partij die namens DJI de reparatie uitvoert, nemen met u contact op.

§ 8 Geldige reviews

Reviews op deze webshop zijn afkomstig van onze klanten, die wij hebben gevraagd om een review te schrijven. Voordat een review wordt geplaatst, controleren wij handmatig of de klant bij ons daadwerkelijk heeft besteld.

§ 9 Privacy statement

Drone Class B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1) Contactgegevens

Sem van Geffen is de Functionaris Gegevensbescherming van Drone Class B.V., te bereiken via info@droneclass.nl

2) Persoonsgegevens die wij verwerken

Drone Class B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit

3) Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@droneclass.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Drone Class B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om proctored exams mogelijk te maken
 • Het verplicht bijhouden van een opleidingvolgsysteem
 • Het verplicht archiveren van examens

Drone Class B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5) Geautomatiseerde besluitvorming

Drone Class B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6) Doorgeven van persoonsgegevens

In deze subparagraaf vindt u informatie over onze leveranciers.

Voor zoekoptimalisatie maken wij gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel. Google en Facebook hanteren een eigen privacy beleid.

Voor de verkoop van opleidingen en toestellen maken wij gebruik van Shopify. Het afsluiten van abonnementen vindt plaats bij Firmhouse, waarbij er betaald wordt via Stripe. Shopify, Firmhouse en Stripe hanteren een eigen privacy beleid.

Voor het factureren is er een automatische koppeling tussen onze website met Zapier en Moneybird. Zapier geeft uw persoonsgegevens (naam, adresgegevens en e-mailadres) door aan Moneybird, waar deze worden opgeslagen. Het doel van deze koppeling is het aanmaken en verzenden van facturen, die horen bij bestellingen van klanten. Zowel Zapier als Moneybird hanteren een eigen privacy beleid.

Voor het EU Dronebewijs is er een automatische koppeling tussen onze website en iSpring Learn. Onze website geeft uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) door aan iSpring Learn, waar uw account wordt aangemaakt en geactiveerd. Het doel van deze koppeling is dat u binnen een paar minuten automatisch toegang heeft tot de online cursus. iSpring Learn heeft een eigen privacy beleid.

EASA stelt online proctored exams verplicht voor het examen A2 en theorie examens in de specifieke categorie. Wij maken gebruik van ProctorEdu, die de bijbehorende software en online support leveren. Beide leveranciers hebben een eigen privacy beleid.

Voor les en examen op afstand gebruiken wij Microsoft Teams. Dit is een applicatie voor verschillende devices, die live videobellen mogelijk maakt. Voor deelname heeft u een Microsoft account nodig. Microsoft heeft een eigen privacy beleid.

Nieuwsbrieven versturen wij via ActiveCampaign. Als u zich inschrijft dan exporteren wij uw e-mailadres naar deze partij. ActiveCampaign heeft een eigen privacy beleid.

Wij gebruiken via Gleap.io een chatbot met AI om vragen van bezoekers zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gleap.io heeft een eigen privacy beleid.

Geselecteerde partijen kunnen affiliate worden van Drone Class. Wij gebruiken het GoAffPro platform voor affiliate marketing. GoAffPro heeft een eigen privacy beleid.

7) Identificatie en betaling van niet-ingezeten

Niet-ingezetenen (Nederlanders die in het buitenland wonen en buitenlanders) moeten wij identificeren middels een paspoort of ID-kaart verificatie. Dit is een verplichting, die de RDW ons oplegt. Voor deze verificatie maken wij gebruik van Veriff, dat een eigen privacy beleid heeft. Veriff controleert uw identiteit en laat ons weten of deze verificatie succesvol is. Betaling voor de aanvraag verloopt via Mollie, dat een eigen privacy beleid heeft.

8) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Drone Class B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor ProctorEdu (opname tijdens examen) en Veriff (identificatie van de deelnemer) hanteren wij een maximale bewaartermijn van zes maanden. Drone Class verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat wij u zo optimaal mogelijk van informatie kunnen voorzien én dat we op andere websites zo nu en dan eens een advertentie voorbij kunnen laten komen. Zoals veel andere websites gebruiken we cookies en weblogbestanden om websitegebruik en trends te volgen, om de kwaliteit van onze service te verbeteren, om uw ervaring bij Drone Class B.V. aan te passen, om uitgelichte klant portfolio content te tonen op basis van uw zoekcriteria, industrie of werkgebied. Cookies zijn kleine databestanden die de website die u bezoekt op uw harde schijf kan opslaan. U kunt cookies verwijderen of blokkeren door de instellingen in uw browser te gebruiken. Echter, in sommige gevallen kan de website van Drone Class B.V. hierdoor niet volledig functioneren.

10) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@droneclass.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drone Class B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@droneclass.nl

§ 9 Copyright

Aangeleverde opleidingen en examens blijven eigendom van Drone Class B.V. Het copyright op teksten, producten en het examen gemaakt door Drone Class B.V. berust bij Drone Class B.V., tenzij dit copyright door middel van een licentie is overgedragen. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Drone Class B.V. mag de klant de gegevens of uittreksels daaruit niet geheel of gedeeltelijk openbaar maken of reproduceren.

§ 10 Links op onze webshop

Wij kunnen hyperlinks naar andere websites op onze website plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en hebben daar geen invloed op. Een uitgebreide controle van de gelinkte websites is voor ons niet mogelijk, vooral omdat veranderingen aan de inhoud altijd te verwachten zijn. In geen geval nemen we de inhoud van gelinkte websites over als de onze. Als u juridische overtredingen op een gelinkte website ontdekt, stuur ons dan een kort bericht, zodat we kunnen controleren of de link is verwijderd.

§ 11 Aansprakelijkheid

1) Schadevergoeding

De totale aansprakelijkheid van Drone Class B.V. jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Aansprakelijkheid van Drone Class B.V. jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Daarnaast rust op Drone Class B.V. jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien, en voor zover, schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.

2) Schriftelijk ingebreke stellen

De aansprakelijkheid van Drone Class B.V. jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts, indien de klant de verkoper zo snel mogelijk en schriftelijk in gebreke stelt, de verkoper een redelijke termijn krijgt om de tekortkoming op te heffen en de verkoper - desondanks - ook na deze termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de verkoper meldt.

3) Overmacht

In geval van overmacht is Drone Class B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

4) Disclaimer

Onze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Drone Class B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij op eigen risico toegang krijgt tot de beschikbare inhoud, inclusief inhoud of technische fouten. De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Indien wij u informatie aanbieden (via blog, nieuwsbrief, e-mail, telefonisch contact of op enige andere manier), is deze informatie nadrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

§ 12 Slotbepalingen

Tenslotte willen wij u op het volgende wijzen.

1) Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2) Taal

De Nederlandse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

Duiven (NL), 21 april 2024