Onze reactie op Staat van de Luchtvaart

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Met interesse hebben wij de nieuwe publicatie "Staat van de luchtvaart 2023" gelezen en in deze blog geven wij als vliegschool er een publieke reactie op.

Wat is "Staat van de luchtvaart"?

De Staat van de luchtvaart is een jaarlijkse trendrapportage waarmee de ILT laat zien hoe het gaat met de veiligheid en de duurzaamheid op en rond Schiphol, luchthavens van nationale betekenis en de brede luchtvaart. In de rapportage wordt ook aandacht geschonken aan de onbemande luchtvaart.

Welke ontwikkelingen werden het afgelopen jaar gesignaleerd?

In het rapport komen puntsgewijs aan de orde:

 • Ontwikkeling in bezit en gebruik drones
  De ILT constateert dat het aantal dronevluchten toeneemt en de sector 'volwassen' wordt.
 • Aantal geregistreerde dronebeziters en afgegeven vliegbewijzen neemt toe
  Ruim 80.000 vliegbewijzen zijn door de RDW inmiddels afgegeven.
 • Voorvallen vooral gemeld door sector en niet door dronegebruikers
  Er wordt vooral over drones gemeld als er sprake is van een incident en niet door de (recreatieve) dronegebruiker. 
 • Luchtruimschendingen
  Het aantal dronevluchten in CTR's is vele malen hoger dan het aantal door de luchtverkeersleiding toegestane vluchten.
 • Safety
  Gelukkig komt het weinig voor dat een drone op een bemand luchtvaartuig botst. Normen voor verantwoord gebruik beginnen vorm te krijgen.
 • Geen direct toezicht op opleidingen en examinering
  Er is geen direct toezicht op de kwaliteit van de opleidingen. De examens worden online afgenomen. Dat brengt een zeker frauderisico met zich mee.
 • Informatievoorziening en communicatie kan beter
  Geen eenduidige terminologie en onduidelijkheid rond toegestane vlieggebieden zijn verbeterpunten.

Reactie van vliegschool Drone Class

Staat van de Luchtvaart is een prima initiatief vanuit de ILT om ontwikkelingen en met name knelpunten in de (on)bemande luchtvaart bespreekbaar te maken.

De punten, die worden genoemd zijn over het algemeen herkenbaar voor ons. Wat betreft het punt 'Geen direct toezicht op opleidingen en examinering' willen wij graag iets aanvullen: Er is wel degelijk toezicht op de kwaliteit van de aangewezen Nederlandse vliegscholen. Zo vinden er dit jaar audits plaats bij alle examenentiteiten, waarbij ook naar de kwaliteit van opleidingen wordt gekeken. Wat betreft 'een zeker frauderisico' is het eerst aan de vliegscholen om te laten zien hoe het examenproces verloopt. Daarnaast is er momenteel vanuit het ministerie een verkennend onderzoek naar examineren, waar wij actief aan deelnemen en een onderbouwd visiedocument hebben neergelegd.

Samenwerking op Safety promotion

De ILT geeft tot slot - terecht - aan meer te willen gaan doen in relatie tot informatieverstrekking over verantwoord dronegebruik (safety promotion). "Een goed voorbeeld hiervan is het plaatsen van informatieborden bij drone ‘hotspots’ door de gemeente Amsterdam. De ILT wil samen met andere sectorpartijen verkennen hoe safety promotion vormgegeven kan worden." Vergeet de vliegscholen niet, die nieuwe gebruikers 'mee opvoeden' en vaak een groot bereik hebben qua doelgroep.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven