Zo voer je een SORA uit (5/5)

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Deze bijdrage geeft op hoofdlijnen aan hoe een risico analyse uitgevoerd moet worden, op basis van de Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA, 2021).

In deze blog gaan we in op de laatste stappen van de SORA.

SAIL

Het Specific Assurance and Integrity Level (SAIL) van uw ConOps representeert in feite het vertrouwen dat de operatie onder controle blijft. Uit het vaststellen van SAIL, komen operationele veiligheidsdoelstellingen voort, die de operator moet implementeren en uitvoeren. Bij een lage SAIL is er minder robuustheid vereist, dan bij een hoge SAIL.

Stap 8. Stel het Specific Assurance and Integrity Level (SAIL) vast

Aan de hand van de definitieve GRC en de residual ARC wordt de operatie aan een SAIL gekoppeld.

Stap 9. Identificeer Operational Safety Objectives (OSO's)

Elke operatie in een SORA moet aan bepaalde Operational Safety Objectives (OSO's) voldoen. SAIL bepaalt de mate van robuustheid, zoals u hieronder kunt zien. De afkorting O staat voor optioneel.

Overige OSO's vindt u in de Easy Access Rules. Elke OSO wordt uitgewerkt in criteria, die vallen onder de mate van vereiste robuustheid, zoals u hieronder ziet.

Zoals eerder in het tweede blog behandeld, bepalen integriteit en zekerheid de robuustheid. U weet inmiddels dat SAIL dit per OSO in een bepaalde mate vereist (L = low, M = medium, H = high).

Stap 10. Check aangrenzend gebied en luchtruim op risico's

Tot slot moet er gekeken worden naar het risico dat ontstaat door verlies van controle over de operatie, resulterend in een inbreuk op de aangrenzende gebieden op de grond en / of het aangrenzende luchtruim. Deze gebieden kunnen variëren met verschillende vluchtfasen.

Een mogelijke storing van de drone of een extern systeem, dat de operatie ondersteunt, mag niet leiden tot operatie buiten het operationele volume.

Als er tijdens de operatie over mensen gevlogen wordt of in bewoond gebied wordt geopereerd moet de kans op inbreuk minimaal zijn. Een storing mag niet leiden tot werking van de drone of extern systeem buiten het grondrisicobuffer.

Software en (airborne elektronische) hardware, waarin ontwikkelingsfouten zitten die leiden tot operatie buiten het grondrisicobuffer, moeten worden ontwikkeld volgens een industriële standaard, goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.

Tot slot

Een SORA dient u in bij de luchtvaartautoriteit en na goedkeuring kunt u opereren onder de voorwaarden die in de SORA zijn vastgelegd.

Online Leren

In de basisopleiding van de specifieke categorie kunt u een SORA module bestuderen.

Disclaimer

Deze blogreeks beperkt zich tot de hoofdlijnen en tracht u slechts een beeld te geven van het te volgen proces. De Easy Access Rules bevatten meer volledige en uitgebreide informatie. Voor specifieke vragen over uw operatie verwijzen wij u door naar de luchtvaartautoriteit.

Stappenplan

Volg de volgende stappen in deze volgorde:

  1. Werk een concept operatie (ConOps) uit
  2. Bepaal de intrinsieke Ground Risk Class (GRC)
  3. Maak de GRC definitief
  4. Check of de GRC niet hoger is dan een score van 7
  5. Bepaal de initiële Air Risk Class (ARC)
  6. Maak de ARC definitief
  7. Bepaal de Tactical Mitigation Performance Requirement(s) (TMPR)
  8. Stel het Specific Assurance and Integrity Level (SAIL) vast
  9. Identificeer Operational Safety Objectives (OSO's)
  10. Check aangrenzend gebied en luchtruim op risico's

Teruglezen

De vorige blogs kunt u teruglezen: introductie, stap 1 t/m 4, stap 5-6, stap 7.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven