Zo voer je een SORA uit (2/5)

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Deze bijdrage geeft op hoofdlijnen aan hoe een risico analyse uitgevoerd moet worden, op basis van de Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EASA, 2021).

In deze blog gaan we in op de eerste vier stappen van de SORA.

Update

Deze blog is bijgewerkt met aanpassingen op 23 januari 2021.

Risico

De combinatie van frequentie (waarschijnlijkheid) van een voorval en de bijbehorende mate van ernst.

Analyse

De SORA-methode biedt een logisch proces om een ConOps te analyseren, met als doel een voldoende niveau van vertrouwen te bereiken, zodat de operatie kan worden uitgevoerd met een aanvaardbaar risiconiveau.

Visueel model

De operatie die u uitvoert bestaat uit de operatie met noodsituaties, waar u procedures voor uitwerkt. Zowel risico's op de grond als in de lucht worden betrokken bij de analyse. Er wordt ook gekeken naar aangrenzend gebied en luchtruim.

Operationele volume

Hiermee wordt uw operatie aangeduid: het vluchtgebied (flight geography) inclusief de zone voor onvoorziene omstandigheden (contingency volume).

Robuustheid

Hoe stevig iets is, bijvoorbeeld een maatregel, hangt af van twee factoren: de integriteit (veiligheidswinst) en zekerheid (manier van bewijzen).

Sommige maatregelen hebben meer impact dan anderen. Een observer kan de veiligheid verhogen, maar bijvoorbeeld een parachutesysteem heeft meer impact tijdens een daadwerkelijke crash. De integriteit is, in dit laatste geval, groter.

Een voorbeeld van lage zekerheid is dat de operator verklaart dat een maatregel veilig is, zonder dit te onderbouwen. De zekerheid wordt verhoogd als er bewijs aanwezig is en wordt nog hoger indien een derde, gecertificeerde partij verklaart dat de maatregel voldoet.

Later in de SORA zult u zien dat er een hogere robuustheid wordt vereist, naar gelang de operatie risicovoller is en via de methodiek zo is ingeschaald.

Stap 1. Werk een concept operatie (ConOps) uit

Een gedetailleerde beschrijving van de operatie, met relevante technische, operationele en systeeminformatie. Deze zijn nodig om risico's te beoordelen, die verbonden zijn aan het opereren met de UAS (drone).

Stap 2. Bepaal de intrinsieke Ground Risk Class (GRC)

Het intrinsieke UAS-grondrisico betreft het risico dat iemand wordt geraakt door de UAS. Aan de hand van deze tabel wordt de intrinsieke GRC bepaald. Kies de juiste kolom en selecteer daarna uw operatie. Dan vindt u de intrinsieke GRC score. Hoe hoger de score, des te groter het risico.

De intrinsieke GRC scores voor bepaalde BVLOS operaties moeten nog door de EASA worden vastgesteld (TBD). VLOS en BVLOS operaties met grotere toestellen over een mensenmenigte worden doorverwezen naar de gecertificeerde categorie.

Stap 3. Maak de GRC definitief

Met behulp van mitigerend maatregelen (de zogenaamde harm barriers) kan de intrinsieke GRC worden aangepast en de definitieve GRC worden berekend.

Let op in tabel 3. Als u hier een maatregel kiest dan kan het effect (cijfer) de score van de GRC niet verder laten zaken dan de laagste waarde, die u in de door u geselecteerde kolom van tabel 2 ziet staan.

Bij M3 ziet u dat het niet hebben van een noodplan leidt tot een verhoging van de GRC.

Stap 4. Check of de GRC niet hoger is dan een score van 7 

Bij een GRC score van 8 of hoger is de operatie niet mogelijk in de specifieke categorie. Hierdoor komt u automatisch terecht in de gecertificeerde categorie. 

Gezien tabel 2 en 3 is dit momenteel alleen een mogelijkheid bij VLOS operaties waarbij over groepen mensen gevlogen wordt.

Stappenplan

Volg de volgende stappen in deze volgorde:

  1. Werk een concept operatie (ConOps) uit
  2. Bepaal de intrinsieke Ground Risk Class (GRC)
  3. Maak de GRC definitief
  4. Check of de GRC niet hoger is dan een score van 7
  5. Bepaal de initiële Air Risk Class (ARC)
  6. Maak de ARC definitief
  7. Bepaal de Tactical Mitigation Performance Requirement(s) (TMPR)
  8. Stel het Specific Assurance and Integrity Level (SAIL) vast
  9. Identificeer Operational Safety Objectives (OSO's)
  10. Check aangrenzend gebied en luchtruim op risico's

Volgende blog

In de volgende blog over de SORA gaan we in op stap 5 en 6. Hier bepaal je het luchtrisico voor de operatie, verlaagd door strategisch mitigerende maatregelen.

Er volgen daarna nog aparte blogs over stap 7 en stap 8 t/m 10.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven