BVLOS operaties

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

In deze blog kijken we naar de huidige en toekomstige mogelijkheden om Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) te opereren met drones.

Update

Deze blog is bijgewerkt met aanpassingen op 3 mei 2023.

Belangrijke driedeling

Met een UAS kunnen de volgende operaties uitgevoerd worden:

 • Very High Level (VHL) operaties (vanaf FL 600)
  - Commerciële vluchten
  - Militaire drone missies
 • IFR en VFR operaties (vanaf 500 ft tot FL 600)
  - Vliegen in een burgerluchtvaartnetwerk
  - Vliegen in een TMA
  - Landen op en opstijgen vanaf een (on)gecontroleerd vliegveld
 • Very Low Level (VLL) operaties (< 500 ft)
  - VLOS en EVLOS operaties
  - BVLOS operaties

In deze blog richten we ons op VLL operaties, waar BVLOS onder valt.

Toestellen

Fabriekstoestellen en zelfbouw drones zijn toegestaan, mits ze voldoen aan de eisen die worden gesteld (afhankelijk van het toestemmingsmiddel).

Op technisch vlak zijn er voor BVLOS operaties een aantal uitdagingen voor een veilige integratie in het luchtruim. Qua type drone zullen multirotors voor kortere afstandsvluchten en fixed wings voor de langere afstandsvluchten benut gaan worden.

Kaders met betrekking tot BVLOS operaties

Beyond Visual Line of Sight is vliegen voorbij de zichtafstand van de piloot. Er is geen (vaste) afstand aan dit begrip gekoppeld. Zodra je de drone niet meer in zicht hebt tijdens het vliegen, vlieg je feitelijk BVLOS.

Een drone, die wordt gebruikt voor BVLOS operaties, mag niet meer dan 500 ft hoog vliegen en niet in no-fly zones. Afhankelijk van het toestemmingsmiddel (STS, PDRA of SORA) is vliegen in gecontroleerd luchtruim in de specifieke categorie wel of niet toegestaan.

EUROCONTROL definieert vier klassen UAS verkeer voor VLL operaties:

 • Klasse I Gereserveerd voor drones
  - Operaties met 'consumenten' drones (bv. een DJI Mavic 2 Enterprise)
 • Klasse II Vrije vluchten
  - Voor in de specifieke en gecertificeerde categorie
 • Klasse III Gestructureerd voor middel/lange afstanden
  - Voor in de specifieke en gecertificeerde categorie
 • Klasse IV Speciale operaties
  - Voor zeer specialistische operaties, per case te beoordelen

Voor een BVLOS operatie zijn segregatie in het luchtruim, planning en autorisatie van de vlucht, real-time tracking van het toestel en beschikking over actuele weersinformatie en verkeerssituatie in het luchtruim verplicht.

Integratie in het luchtruim

UAS moeten op een veilige en verantwoorde manier vliegen in luchtruim, dat wordt gedeeld met (mogelijk) andere UAS en ook bemand luchtvaartverkeer.

Naar deze integratie wordt onderzoek gedaan en deze bevat de volgende aspecten volgens EUROCONTROL:

 • Toegang tot het luchtruim
  Air Traffic Management (ATM, waaronder segregatie)
 • C2/C3 link (besturings- en communicatieverbinding met de UAS)
  O.a. integriteit, continuïteit, latency, satcom
 • DAA (Detect And Avoid; voorkomen van botsingen in de lucht)
  Minimale vereisten, uitdagingen en oplossingen
 • Menselijke factoren
  O.a. Human Machine interface
 • SESAR (Single European Sky ATM Research)
 • Noodsituaties (ontwikkeling van procedures)
 • Beveiliging (jamming/spoofing GPS, hijacking)

Bovenstaande punten zijn relevant voor BVLOS operaties. Op dit moment is segregatie van BVLOS operaties ten opzichte van ander verkeer nog niet mogelijk. Ook is DAA nog volop in ontwikkeling.

Mogelijkheden BVLOS op dit moment

Door het uitstel van de implementatie van Europese STS kan er momenteel alleen via een PDRA of SORA toestemming worden gevraagd bij een nationale autoriteit.

Hieronder vindt u een lijst met de meest relevante PDRA's die door EASA zijn gepubliceerd:

 • PDRA-S02
  Afgeleid van STS-02 / geen C6 label toestel vereist
 • PDRA-G01
  BVLOS over dunbevolkt gebied / toestellen met maximale spanwijdte van 3 meter / max. 150 meter hoog / ongecontroleerd luchtruim
 • PDRA-G02
  BVLOS in gereserveerd of gesegregeerd luchtruim voor UAS / toestellen met maximale spanwijdte van 3 meter
 • PDRA-G03
  BVLOS in a-typisch luchtruim voor UAS / toestellen met maximale spanwijdte van 3 meter / op max. 50 meter hoogte en max. 30 meter afstand van te inspecteren objecten

Daarnaast is er nog PDRA-G05 en zijn er een aantal toekomstige PDRA's (waaronder PDRA-G04 die momenteel ontbreekt) die gericht zijn op specifieke toepassingen.

Ops Center

Drone Class heeft autorisatie van de ILT middels een SORA, die relevant is voor talrijke BLVOS operaties over bedrijventerreinen en industrie. Met het Ops Center bieden wij in het najaar van 2023 een volledige B2B oplossing voor surveillance en inspectievluchten middels DJI Dock en DJI M30T.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven