Training: Uitdagingen en kansen

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Hoewel de nieuwe EU regels meer mogelijk maken, wordt de praktijk van het vliegen onderbelicht en is er geen sprake van een Europees gelijk speelveld.

Deze blog is een ingekorte versie van ons artikel dat onlangs verscheen in RPAS: The Global Perspective: Volume I (Systems) - Edition 2.1 - 2022.

Inleiding

De invoering van uniforme EU wetgeving op 31 december 2020 is een impuls geweest voor de ontwikkeling van de opleidingsbranche in de Europese drone industrie. Binnen deze pan-Europese niche verzorgen honderden erkende vliegscholen dagelijks online en fysieke opleidingen voor particulieren en bedrijven. In 2021 hebben wij 10.000 deelnemers (online) opgeleid voor de open en specifieke categorie.

Open categorie

Basis voor elke opleiding is een syllabus, waarin exameneisen staan geformuleerd. Op basis van een analyse van de syllabi kun je stellen dat de A1-A3 opleiding veel uitgebreider is dan A2. In de open categorie is alleen het online examen van A2 proctored. In discussies wordt soms een onderscheid tussen recreanten (A1-A3) en professionals (A2) gemaakt. Vanuit de gedachte ‘van hobby naar professioneel gebruik’ klinkt het begrijpelijk dat A2 proctored is. Onderwijskundig is het minder logisch, gezien de omvang van beide syllabi en het feit dat in het A2 examen minder items moeten worden afgetoetst. De vraag is of A2 per se een high-stake toets moet bevatten. Een ander feit over A2 is dat een drone gebruiker eigen vliegvaardigheid middels een zelfverklaring kan declareren. Er is géén praktijkexamen. Je kunt bij wijze van spreken snel even oefenen, de bediening nog niet onder controle hebben en toch het document invullen.

Specifieke categorie

De lage robuustheid van deze zelfdeclaratie is in de open categorie misschien niet een groot probleem, maar wat betreft A2 zitten niet alle CAA's op dezelfde lijn. Zo heeft de CAA van Italië gecommuniceerd dat dit certificaat voldoende is om in de specifieke categorie te mogen opereren, onder een Europese STS. Hoewel de onderliggende operaties een lage SAIL hebben, maakt het kennelijk voor de veiligheid in de lucht niet uit of je het toestel daadwerkelijk kunt besturen. Er wordt wél een theoriecertificaat voor STS verplicht, maar een praktijkcertificaat ontbreekt.

Uitdagingen

Momenteel wordt er veel gewicht gehangen aan het bestuderen van theorie. Zowel bij A2 middels het inzetten van proctored exams als in de specifieke categorie. De praktijk van het vliegen (het besturen van een toestel) blijft echter onderbelicht. Maakt deze situatie het opereren met een drone buiten veiliger? In EU (2020) 639 staan concrete praktijkeisen voor STS-01 en STS-02 geformuleerd. Trek deze door naar de afgeleide PDRA’s en de conclusie kan niet anders zijn, dan dat er al bijna twee jaar een wettelijke basis klaar ligt om een praktijkcertificaat voor de specifieke categorie in te stellen.

Voorgestelde acties

Er zijn twee acties nodig om de benoemde uitdagingen op te lossen:

  • Een grondige evaluatie van proctored exams in het najaar van 2022
  • Zo snel mogelijk een Europees praktijkcertificaat voor de specifieke categorie creëren

De losse manier van omgaan met vliegvaardigheid staat haaks op het inzetten van een high-stake examenmiddel bij het aftoetsen van theoretische kennis. Beiden staan niet in verhouding tot elkaar. Een praktijkcertificaat voor de specifieke categorie verhoogt de veiligheid in de lucht en voorkomt dat een operator in het ene EASA lidstaat meer mag doen met een bepaald certificaat dan in het andere.

Gelijk speelveld

Het feit dat er in de afgelopen jaren één Europese wet- en regelgeving is gerealiseerd voor het gebruik van drones is een prestatie, waar ook vliegscholen van hebben geprofiteerd. EASA lidstaten erkennen elkaars uitgegeven certificaten en de theorie kan online worden aangeboden. Hoewel het trainen van piloten slechts één van de vele aandachtsgebieden is binnen de onbemande luchtvaart blijft het nodig om deze te verbeteren. We hebben qua opleidingseisen een gelijk speelveld nodig tussen alle partijen om de potentie van drones in Europa waar te maken.

Lees de volledige versie in het Engels hier.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven