STS, PDRA, SORA en certificaten

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Er is groeiende interesse voor het opereren in de specifieke categorie. Bedrijven en organisaties krijgen aanvragen voor op te leveren beelden of data met behulp van drones, die niet legaal in de open categorie zijn uit te voeren. Er is in de specifieke categorie inderdaad meer mogelijk dan in de open categorie, zoals het vliegen in no-fly zones, nachtvluchten en BVLOS operaties.

Eén van de belangrijkste zaken waar u over na moet denken is hoe u toestemming wilt gaan regelen voor het vliegen in de specifieke categorie. Op dit moment kan dit alleen via een PDRA of SORA. Vanaf 2024 komt hier STS als laatste optie bij. In een eerdere blog bespraken wij al de verschillen tussen STS, PDRA en SORA.

Wat wij u, in aanloop naar 2024, aan advies kunnen meegeven leest u in deze blog.

STS

De snelste weg naar opereren in de specifieke categorie is vanaf 2024 het declareren van een Standaardscenario (STS). De ILT neemt, in tegenstelling tot de PDRA of SORA, dan géén beslissing vooraf over of het verplichte operationeel handboek in orde is. U vraagt immers geen vergunning aan, u declareert een operatie. Hierbij bent u wel gebonden aan zeer specifieke voorwaarden, die gelden voor de vlucht en het toestel. Als drone operator komt u onder toezicht van de ILT te staan.

PDRA

Op basis van een Predefined Risk Assessment (PDRA) wordt er een operationeel handboek uitgewerkt, dat u nodig heeft om de aanvraag voor een bedrijfsvergunning in de specifieke categorie te doen.

Een PDRA is in feite een SORA, die door EASA of een nationale autoriteit al is uitgewerkt.

Het voordeel van een PDRA zit met name in de eisen aan het toestel en de kosten. Er is, in tegenstelling tot een STS, géén verplichting om met een C5 label (in VLOS) of C6 label (in EVLOS/BVLOS) te vliegen. Als u - eveneens - onder zeer specifieke condities kunt opereren, dan kan een PDRA gunstig zijn. 

Het grote nadeel van een PDRA is echter één van de eisen waaraan je je moet committeren: het garanderen van gecontroleerd grondoppervlak in het vluchtgebied. Dit is met name in bebouwde omgeving of tijdens evenementen zeer lastig te realiseren.

SORA

Op basis van een Specific Operation Risk Assessment (SORA) worden operaties en bijbehorende veiligheidsdoelstellingen in het operationeel handboek uitgewerkt.

Deze SORA kunt u via onze partner AirHub laten uitvoeren en ook het operationeel handboek laten schrijven. Zij weten precies wat nodig is en hebben korte communicatielijnen met de afdeling Vergunningverlening van de ILT.

Het grote voordeel van de SORA is dat je - binnen de kaders van de specifieke categorie en nationale wetgeving - maximale bewegingsvrijheid hebt. Wij raden daarom aan om voor deze methode te kiezen en de aanvraag voor autorisatie bij de ILT daarmee in één keer goed te regelen.

Certificaten drone piloot

In het operationeel handboek worden kennis- en vaardigheidseisen van de piloot benoemd. Voor zowel een STS, PDRA als een SORA haal je als eerste het EU Dronebewijs (A1-A3 en A2 certificaat). Daarna lopen de leerroutes iets uiteen, maar eigenlijk komen ze allebei op hetzelfde neer.

STS / PDRA

Voor het opereren onder STS, PDRA-S01 en PDRA-S02 is het verplicht om het EASA STS theorie certificaat te halen. Daarnaast heeft u, conform (EU) 2019 947, een praktijkcertificaat nodig dat u bij ons kunt halen. De eisen uit de syllabus zijn afkomstig uit (EU) 2020 639.

Nota bene

De ILT heeft op basis van een AltMoc (Alternative Means of Compliance), een verplichting gecreëerd, waarbij het praktijkcertificaat van een aantal vliegscholen voor STS en PDRA operaties door de overheid wordt erkend.

Update: Drone Class is ook voor STS en PDRA erkend als praktijkopleider.

Voor het opereren onder een generieke PDRA (PDRA-G0x) is er ook een praktijkcertificaat nodig en moet u mogelijk ook Specific Endorsement modules volgen. Bijvoorbeeld als u verder dan 1 km in BVLOS wilt gaan vliegen.

SORA

Voor het opereren onder een SORA heeft u in elk geval het EASA STS theorie certificaat nodig. Daarna hangt het van de operatie en het risiconiveau af of u a) praktijktraining zelf declareert, b) eigen training verzorgt op basis van een eigen uitgewerkte syllabus of c) een derde partij zoals Drone Class erbij moet betrekken. Wij adviseren meestal om praktijkopleiding bij een opleider te volgen.

In het handboek staat dat de flight crew voldoende opgeleid moet zijn (en ook een jaarlijkse recurrent training nodig heeft). U moet tijdens een audit aantonen dat de gehele crew training heeft gevolgd.

Conclusie

In de specifieke categorie heb je als dronepiloot het EASA STS theorie certificaat nodig en raden wij u aan om goed na te denken over het toestemmingsmiddel (STS, PDRA, SORA) voor het uitwerken van het operationeel handboek. Het behalen van een praktijkcertificaat bij een vliegschool is aan te raden en daarvoor kunt u bij ons nog steeds terecht.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven