Feedback op SORA 2.5

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

De luchtvaartwetgeving is altijd in beweging. Adviesorgaan JARUS heeft een nieuwe versie van de SORA klaarliggen ter feedback. Gezien de wijzigingen en het belang van drone operators roepen wij hen op om te reageren.

Wat is een SORA?

SORA is een afkoring van Specific Ops Risk Assessment. Het is op dit moment het meest gebruikte toestemmingsmiddel om te kunnen vliegen in de specifieke categorie. SORA is een uitgebreide risico analyse, waarbij je in een reeks stappen het risiconiveau van de operatie vaststelt en welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden om te mogen vliegen.

Lees in onze blogreeks over SORA hoe u deze analyse uitvoert.

Aanpassingen

Op zich is het prima dat de SORA in ontwikkeling is en wordt veranderd. Zo waren er in eerste instantie vooral klachten over de complexiteit. De nieuwe SORA versie 2.5 legt zichzelf nu iets beter uit. Dat is zeker positief. Aanpassingen kunnen ook leiden tot een hogere drempel voor operators om te opereren en dat lijkt nu helaas het geval te zijn.

Berekening van de GRC

GRC staat voor Ground Risk Class. Hiermee bepaal je, aan het begin van de SORA, middels een score hoe groot het grondrisico van de operatie is. Denk hierbij met name aan niet-betrokken personen en ander verkeer op de grond.

Bevolkingsdichtheid wordt een grote factor van betekenis

De nieuwe berekening houdt rekening met de bevolkingsdichtheid. Hoe hoger deze is, hoe hoger de initiële GRC wordt. Voor operaties in bebouwde omgeving komt u al snel uit op een initiële GRC score van 5, 6 of 7. Dit is heel hoog, want als uw score hoger is dan 7 moet u verplicht opereren in de gecertificeerde categorie.

Hierbij hoort deze verklarende tabel:

 

 Bevolkingsdichtheid Aanduiding gebied
< 25 Platteland
< 250 Dunbevolkt
< 2.500 Voorstedelijk (dorp, buitenwijk)
< 25.000 Stedelijk (stad)
< 250.000  Zeer stedelijk (metropool)
> 250.000 Mensenmenigte

Mitigerende maatregelen moeten op goedgekeurde data gebaseerd zijn

De initiële GRC score kun je proberen te reduceren. Zo zorgt vliegen in VLOS voor één punt aftrek en zou u de drone ook nog eens kunnen voorzien van een parachute. Maar de uiteindelijke GRC score is dan nog steeds hoog en daar krijgt u verderop in de SORA mee te maken. Bepaalde maatregelen moeten dan onderbouwd zijn met speciale data en worden goedgekeurd door autoriteiten. In Nederland is dit misschien iets minder een probleem, maar het mag worden betwijfeld voor andere landen.

Aparte GRC berekenen voor aangrenzend gebied

Verder moet er een GRC score worden berekend voor aangrenzend gebied (buiten het vlieggebied) waar de drone in een eventuele fly-away zou kunnen terechtkomen. Doordat bevolkingsdichtheid wordt meegenomen in de GRC score, kunt u hier opnieuw uitkomen op een hoge score. Deze score telt weliswaar niet mee in de uiteindelijke GRC score, maar zal wel leiden tot extra maatregelen, die u moet nemen, in een van de laatste stappen van de SORA.

Een hoog SAIL level: extra drempels

Met SAIL level wordt aangeduid hoe risicovol de operatie is: laag (SAIL I en II), medium (SAIL III en IV) of hoog (SAIL V en VI). Bij een laag risiconiveau horen lagere eisen (OSO's) waar u als operator aan moet voldoen. Voor SAIL niveau I en II is dit nog te doen, zeker als u vliegt in a-typisch luchtruim. Maar als u bijvoorbeeld wilt opereren in een CTR, waar veel mensen op elkaar wonen, dan leidt een hoge GRC score onherroepelijk tot SAIL IV of V. U zult dan de veiligheid van de operatie (waaronder het toestel) moeten aantonen met speciale data en/of toestemming van de autoriteit.

Zorgen

Als vliegschool zijn wij niet tegen veiligheid op de grond en in de lucht, maar de beoogde aanpassingen gaan het voor nieuwe operators lastiger maken om autorisatie aan te vragen. Ook valt niet uit te sluiten dat de SORA 2.5 uiteindelijk gevolgen gaat hebben voor operators die al geautoriseerd zijn. Beide punten vinden wij zorgelijk.

Bezwaren

Welke bezwaren kunnen er worden geformuleerd?

  • Het wordt voor operators in landen, zoals Nederland, met een hoge bevolkingsdichtheid, vele malen lastiger om bijvoorbeeld in CTR's te opereren, terwijl de operatie zelf niet erg complex of zeer risicovol hoeft te zijn
  • Cross border operations worden lastiger, als autoriteiten geen data hebben, erkennen of willen goedkeuren, die noodzakelijk zijn om mitigerende en veiligheids- maatregelen te onderbouwen

Kortom, met de concept SORA 2.5 slaan we een moeilijke weg in. Dat mag JARUS zich aantrekken. Daarom is het belangrijk dat de drone industrie en met name drone operators zich laten horen in de consultatieronde, die nu gaande is.

Geef als operator feedback

Er kan tot 6 maart 2023 aan JARUS feedback gegeven worden. Maak hier gebruik van!

Onze feedback

In samenwerking met Dronewatch leveren wij feedback in bij JARUS.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven