Privacy en drones

Deze blog wordt aangeboden door Drone Class, jouw drone opleider voor vliegen in de open en specifieke categorie.

Lang voordat drones op de markt verschenen was er al privacy wetgeving. Wat u moet doen om privacy van anderen te respecteren tijdens het vliegen leest u in deze blog.

Wat is privacy?

Met privacy wordt bedoeld dat een persoon dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar iets van afweet, inbreuk op kan maken of invloed op heeft.

Waar heeft privacy betrekking op?

Privacy gaat over het verzamelen en delen van persoonlijke gegevens:

  • informatie, waaronder ook opnames (foto’s en video’s)
  • die u zelf maakt, deelt of verspreidt
  • die anderen over u maken, verwerken en verspreiden

Met een drone is er de mogelijkheid om vanuit de lucht gegevens te verzamelen en deze te delen, waarbij inbreuk op privacy het geval kan zijn.

Hoe zit het met wetgeving en val ik daaronder?

Er is Europese wetgeving over privacy, die onderscheid maakt tussen particulieren en operators.

Particulieren

Als particulier valt u niet onder de Europese privacywetgeving. Dit betekent dat iemand (met of zonder drone) een foto van u kan maken om te delen via sociale media. Omgekeerd ook: u kunt hetzelfde doen bij een ander.

Operators

Bedrijven en organisaties vallen onder de Europese privacywetgeving. In Nederland beter bekend als de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Operators moeten aan drie belangrijke eisen voldoen:

  1. Allereerst moet de operator een geldige reden hebben om persoonlijke gegevens te verwerken. Er zijn zes zogenaamde grondslagen.
  2. Ten tweede moet de operator een verwerkingsovereenkomst hebben met andere bedrijven, waar verzamelde data wordt opgeslagen.
  3. Ten derde moet de operator een privacyverklaring hebben, waarin wordt uitgelegd wat er met verzamelde persoonlijke gegevens gebeurt.

De grondslagen ziet u hieronder in een overzicht:

Wat moet ik doen bij privacy schending?

Ga in elk geval niet met een luchtbuks schieten op de drone van uw buren.

Particulieren

Als argeloos burger heeft u recht op privacy. Als deze volgens u wordt geschonden, dan kunt u verhaal proberen te halen bij degene die dit volgens u heeft gedaan. Is er een opname gepubliceerd, zonder dat u opdrachtgever van de opname bent? Dan kunt u zich mogelijk beroepen op het portretrecht.

Let op: journalistiek is grotendeels vrijgesteld van de AVG. Als u denkt dat er geen grondslag is, dan kunt u het misschien bij de rechter proberen.

Bedrijven

Het is niet ondenkbaar dat nieuwsgierige of malafide partijen met een drone een kijkje komen nemen op uw bedrijventerrein. Drones vormen in dit kader een risico op bedrijfsspionage en afpersing. U kunt door middel van anti-drone maatregelen uw bedrijventerrein en gevoelige faciliteiten afschermen. Bij het ministerie kunt u vragen om zonering.

Handhaving

Niet alleen het regelen (en handhaven) van veiligheid, maar ook privacy is volgens ons van cruciaal belang om drones in de maatschappij geaccepteerd te krijgen. Doordat er in de open categorie met drones straks meer mag dan nu zal verkeerd gebruik en misbruik hopelijk niet leiden tot weer strengere regels of een rigide vorm van zonering. Handhaving is nodig.

Sem van Geffen

Mede-eigenaar Drone Class B.V.

Over de auteur

Sem is een ervaren trainer/ontwikkelaar, met drones als voornaamste interesse. Hij heeft RPA-L en het EASA STS theorie certificaat. Zijn specialisme is EU luchtvaartwetgeving en buiten vliegt hij graag met de DJI Mavic 3 Enterprise.

We keep you posted

Vul hieronder jouw e-mailadres in en wij houden je op de hoogte van al het drone nieuws en feiten.

Inschrijven